კომპანიის შესახებ

SOM Legal იურიდიული კომპანიაა, რომელიც დაინტერსებულ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს სთავაზობს კვალიფიციურ იურიდიულ მხარდაჭერას სამართლის სხვადასხვა დარგში.

კომპანია დაფუძნდა 2015 წელს, მრავალმხრივი გამოცდილების მქონე ადვოკატებით დაკომპლექტებული ჯგუფის მიერ.

კომპანიის, როგორც საიმედო პარტნიორის, მთავარი უპირატესობა კომფორტული, დროული, თანმიმდევრული სერვისის მიწოდება და მომხმარებლებისთვის საუკეთესო გარემოს შექმნაა, არსებული ძლიერი სამართლებრივ-კულტურული ურთიერთობის ჯაჭვის მეშვეობით. აღნიშნული მიიღწევა საკითხისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულებით და პრაქტიკული სამართლებრივი გადაწყვეტილებების შეთავაზებით.

კომპანია სპეციალიზირებულია საქართველოს კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში და მომხმარებლებს უწევს სრულფასოვან იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც ორიენტირებულია მათი საქმიანობის და ინტერესების მხარდაჭერაზე.

კეთილსინდისიერება, პროფესიონალიზმი, კონფიდენციალობა და პასუხისმგებლობა კომპანიის მთავარი ღირებულებებია, რაც ხარისხის გარანტი და საქმიანობის წარმატების ფორმულაა.

ჩვენი გუნდი